J.A. Fakturaservice

Med J.A. fakturaservicetjänst administrerar vi hela fakturaflödet från utskrift och utskick av fakturan till uppföljning av obetalda fakturor med påminnelser och inkasso.

Vi bokar samtliga inbetalningar och återredovisar samtliga transaktioner löpande.

Vad innebär J.A. fakturaservice

Som kund skickar du fakturor via fil dagligen till oss.

Vi ser till att fakturan skrivs ut, kuverteras och skickas till din kund. Vi bevakar, bokar inkommande betalningar och uppdaterar er kund¬reskontra kontinuerligt.

Om er faktura inte betalas inom utsatt tid, skickas en påminnelse. Skulle ovanstående åtgärder inte leda till betalning, överförs fakturan till J.A. inkasso.

Fördelarna med J.A. fakturaservicelösning

  • Minskade kreditförluster
  • Ökad likviditet
  • Minskad administration
  • Minskade fasta kostnader
  • Full kostnadskontroll

Genom att låta oss sköta er fakturering med faktura– och kravrutiner, snabbar ni som kund upp era betalflöden, minskar era kreditförluster och ökar er likviditet.

Att låta oss sköta er fakturering innebär också att ni minskar era fasta kostnader och frigör resurser till kärnverksamheten.

image_computer