Nyhetsarkiv

Ramavtal med Fysioterapeuternas Branschorganisation

Den 20 februari startade ett samarbete mellan JA Inkasso och Fysioterapeuternas branschorganisation. För branschens medlemmar innebär det att man kan vända sig till oss för hjälp i frågor när patienter inte betalar för uteblivna besök eller när annan uppdragsgivare i avtal ej betalar enligt gjorda överenskommelser. Vi välkomnar alla medlemmar som kund hos oss och ser […]

Läs mer

Hur ser din faktura ut?

I dagens affärer har fakturan blivit en allt viktigare del av kundrelationen. Den är förmodligen ett av de mest lästa dokumenten i en affärstransaktion och därför är det värt att ägna lite extra uppmärksamhet åt fakturans design, tydlighet och format. Viktigast av allt – det ska vara enkelt att se vem som är avsändaren, hur […]

Läs mer

Fler oreviderade bokslut till Bolagsverket

Hälften av alla svenska aktiebolag saknar nu revisor. Hela 85 % av de nystartade bolagen lämnade in ett oreviderat bokslut för 2014 till Bolagsverket. Riskprognosen bland svenska bolag är den lägsta sedan 2010 samtidigt som konkurserna sjunker både för bolag med och utan revisor. Sammantaget ger detta en positiv bild men försämrad kvalitet i de […]

Läs mer

Statistik om antalet skuldsatta

Vid årsskiftet fanns drygt 427 000 personer registrerade med skuld i kronofogdens register. Det motsvarar en ökning med 0,4 procent jämfört med föregående år. Den totala skulden ökade med drygt 1,6 miljarder kronor till nästan 72,4 miljarder kronor.

Läs mer
image_paper