Ramavtal med Fysioterapeuternas Branschorganisation

Den 20 februari startade ett samarbete mellan JA Inkasso och Fysioterapeuternas branschorganisation. För branschens medlemmar innebär det att man kan vända sig till oss för hjälp i frågor när patienter inte betalar för uteblivna besök eller när annan uppdragsgivare i avtal ej betalar enligt gjorda överenskommelser. Vi välkomnar alla medlemmar som kund hos oss och ser fram emot ett gott samarbete.

Jörgen Arvebäck

VD