Viss ökning av obetalda räkningar hos Kronofogden

Ökning med fem procent

Första halvåret i år fick Kronofogden in mer än 545 000 krav på obetalda skulder, så kallade ansökningar om betalningsföreläggande. Det kan jämföras med cirka 519 000 under samma period i fjol – en ökning med drygt fem procent. Antalet berörda personer har ökat med omkring tre procent till 252 000.

– Vi har fått ansökningar med krav som har kopplingar till höjda kostnader, som exempelvis de ökande elpriserna. Under de senaste sex månaderna har vi märkt ett ökat inflöde av elskulder med nästan 20 procent. Kraven handlar om relativt låga belopp och de är en liten andel av det totala inflödet av alla ansökningar, säger Rebecka Öhman och fortsätter:
– De flesta prioriterar att betala sin elräkning, många gånger på bekostnad av att någon annan räkning blir obetald. Vi följer utvecklingen noga.