Kronofogden kraftsamlar – färre barn ska vräkas från sina hem

Under årets första sex månader blev 269 barn av med sitt hem när båda eller någon av barnens föräldrar blev vräkta. Nu kraftsamlar Kronofogden för att så få barn som möjligt ska behöva lämna sina hem. Under flera år minskade antalet barn som berörs av vräkning. Men sedan 2018 har kurvorna vänt upp, för att […]

Viss ökning av obetalda räkningar hos Kronofogden

Ökning med fem procent Första halvåret i år fick Kronofogden in mer än 545 000 krav på obetalda skulder, så kallade ansökningar om betalningsföreläggande. Det kan jämföras med cirka 519 000 under samma period i fjol – en ökning med drygt fem procent. Antalet berörda personer har ökat med omkring tre procent till 252 000. […]

Ramavtal med Fysioterapeuternas Branschorganisation

Den 20 februari startade ett samarbete mellan JA Inkasso och Fysioterapeuternas branschorganisation. För branschens medlemmar innebär det att man kan vända sig till oss för hjälp i frågor när patienter inte betalar för uteblivna besök eller när annan uppdragsgivare i avtal ej betalar enligt gjorda överenskommelser. Vi välkomnar alla medlemmar som kund hos oss och […]