Viss ökning av obetalda räkningar hos Kronofogden

Ökning med fem procent Första halvåret i år fick Kronofogden in mer än 545 000 krav på obetalda skulder, så kallade ansökningar om betalningsföreläggande. Det kan jämföras med cirka 519 000 under samma period i fjol – en ökning med drygt fem procent. Antalet berörda personer har ökat med omkring tre procent till 252 000. […]

Ramavtal med Fysioterapeuternas Branschorganisation

Den 20 februari startade ett samarbete mellan JA Inkasso och Fysioterapeuternas branschorganisation. För branschens medlemmar innebär det att man kan vända sig till oss för hjälp i frågor när patienter inte betalar för uteblivna besök eller när annan uppdragsgivare i avtal ej betalar enligt gjorda överenskommelser. Vi välkomnar alla medlemmar som kund hos oss och […]